0

فروشگاه کاج افتخار دارد به پاس همراهی مشتریان عزیز خود در سالیان گذشته با ارائه طرح های تخفیف مادام العمر گوشه از محبت این عزیزان را جبران نماید. این تخفیفات روی حساب کاربری مشتریان به صورت اتوماتیک اعمال شده و کاربرانی که شامل یکی از این سه طرح شده اند پس از ورود به حساب کاربری خود قیمت محصولات را با تخفیف مشاهده کرده و می توانند با قیمت های ارزان تر خرید نمایند.

کاربران طلایی

کاربری طلایی فروشگاه کاج به مشتریان عزیزی تعلق می گیرد که مجموع خرید آن ها در یک سال از سقف 10.000.000 تومان گذشته باشد، حساب کاربری این عزیزان مادام العمر در حالت طلایی باقی خواهد ماند و می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

تخفیف ویژه محصولات برقی 3 درصد

تخفیف ویژه سایر محصولات 5 درصد

کاربران نقره ای

کاربری نقره ای فروشگاه کاج به مشتریان عزیزی تعلق می گیرد که مجموع خرید آن ها در یک سال از سقف 5.000.000 تومان گذشته باشد، حساب کاربری این عزیزان مادام العمر در حالت نقره ای باقی خواهد ماند و می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

تخفیف ویژه محصولات برقی 2 درصد

تخفیف ویژه سایر محصولات 4 درصد

کاربران برنزی

کاربری برنزی فروشگاه کاج به مشتریان عزیزی تعلق می گیرد که مجموع خرید آن ها در یک سال از سقف 2.000.000 تومان گذشته باشد، حساب کاربری این عزیزان مادام العمر در حالت برنزی باقی خواهد ماند و می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

تخفیف ویژه محصولات برقی 1 درصد

تخفیف ویژه سایر محصولات 3 درصد


فروشگاه لوازم کاشت ناخن تهران

کانال تلگرام فروشگاه لوازم کاشت ناخن

اینستاگرام فروشگاه لوازم کاشت ناخن