دستگاه پارافین تراپی 3 لیتر
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 300,000 تومان
0 Review(s) 
300,000 تومان

دستگاه 3 لیتری پارافین درمانی با توان 200 وات

دستگاه پارافین تراپی 3.5 لیتر ترونی Toruni
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 250,000 تومان
0 Review(s) 
250,000 تومان

دستگاه 3.5 لیتری پارافین درمانی ترونی با توان 120 وات و تایمر خودکار 60 دقیقه ای

دستگاه پارافین تراپی دیجیتال 3 لیتر MS-910
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 230,000 تومان
0 Review(s) 
230,000 تومان

دستگاه 3 لیتری پارافین درمانی MS-910 با توان 200 وات و کنترل تنظیم دیجیتال دما

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر ترونی Toruni
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 195,000 تومان
0 Review(s) 
195,000 تومان

دستگاه 2 لیتری پارافین درمانی ترونی با توان 120 وات و تایمر خودکار 60 دقیقه ای

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر Parraffin CH-A380
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 185,000 تومان
0 Review(s) 
185,000 تومان

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر Parraffin CH-A380 با قدرت 130 وات

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر Parraffin SKIN CARE
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 140,000 تومان
0 Review(s) 
140,000 تومان

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر Parraffin SKIN CARE با قدرت 130 وات

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر
به دلیل نوسان قیمت تماس بگیرید 140,000 تومان 185,000 تومان
0 Review(s) 
140,000 تومان 185,000 تومان

دستگاه پارافین تراپی 2 لیتر با قدرت 120 وات