0 Review(s) 
100,000 تومان

از این تیغ برای برداشتن سلول های مرده ای که به پینه تبدیل شده اند استفاده میشود.

0 Review(s) 
10,000 تومان

از این تیغ برای برداشتن سلول های مرده ای که به پینه تبدیل شده اند استفاده میشود.

فروشگاه لوازم کاشت ناخن تهران

کانال تلگرام فروشگاه لوازم کاشت ناخن

اینستاگرام فروشگاه لوازم کاشت ناخن